ZAPOWIEDZI

 • Justyna Żychlińska, Anetta Głowacka-Penczyńska (red.)
  Studia nad odmiennością na przestrzeni dziejów
  .

 • Marek Zieliński (red.)
  Tabularium Historiae. Tom II 2017 rok
  .

 • Hanna Liberska, Alina Malina, Dorota Suwalska-Barancewicz (red.)
  Wartości współczesnego człowieka – tradycja a nowoczesność
  .

 • Piotr Zwierzchowski (red.)
  Źródła wizualne w badaniach nad historią kina polskiego
  .

 • Beata Morzyńska-Wrzosek, Daria Mazur (red.)
  Przestrzeń w kulturze współczesnej. Podziemia. Literatura. Tom 3
  .

 • Daria Mazur, Beata Morzyńska-Wrzosek (red.)
  Przestrzeń w kulturze współczesnej. Podziemia. Konteksty kulturowe, film. Tom 4
  .

 • Teresa Maresz, Katarzyna Grysińska-Jarmuła (red.)
  Dobre i złe sąsiedztwa. Obce – nasze – inne. Tom 1. Bliscy i dalecy sąsiedzi
  .

 • Katarzyna Grysińska-Jarmuła, Teresa Maresz (red.)
  Dobre i złe sąsiedztwa. Obce – nasze – inne. Tom 2. Sąsiedzi w historiografii, edukacji i kulturze
  .

 • Katarzyna Wodniak
  Beletrystyka w „Przyjaciółce” – bibliografia 1948-1989
  .

 • Paweł Adam Trzos
  Umiejętności audiacyjne uczniów na etapie edukacji wczesnoszkolnej
  .

 • Jan Waskan
  Idea państwa narodowego w myśli politycznej Romana Rybarskiego
  .

 • Renata Tomaszewska-Lipiec
  Praca zawodowa – życie osobiste. Dysonans czy synergia?
  .

 • Barbara Waldon-Rudzionek, Halina Ratyńska, Hilary Kowalski
  Osobliwości przyrody regionu kujawsko-pomorskiego
  .