ZAPOWIEDZI

 • Izabela Bawej
  Kolorowy świat w odbiorze Polaków i Niemców w szerszym kontekście językowo-kulturowym

 • Beata Morzyńska-Wrzosek, Marek Kurkiewicz, Ireneusz Szczukowski (red.)
  Tożsamość Kultura Nowoczesność. Czas – pamięć. Tom 2

 • Ewa Kubiak-Szymborska Dariusz Zając, Ewa Krause, Monika Nawrot-Borowska
  Dojrzałość i dojrzewanie. Kategoria – atrybuty – konteksty

 • Justyna Żychlińska, Anetta Głowacka-Penczyńska (red.)
  Studia nad odmiennością na przestrzeni dziejów

 • Marek Zieliński (red.)
  Tabularium Historiae. Tom II 2017 rok

 • Łukasz Jureńczyk, Joanna Szczutkowska, Wojciech Trempała, Paulina Wenderlich (red.)
  Wojna jako źródło inspiracji w kulturze i sztuce. Literatura, propaganda, tożsamość

 • Hanna Liberska, Alina Malina, Dorota Suwalska-Barancewicz (red.)
  Wartości współczesnego człowieka – tradycja a nowoczesność

 • Sławomir Zonenberg
  Stosunki krzyżacko-mendykanckie w Prusach do 1466 roku

 • Danuta Jastrzębska-Golonka, Agnieszka Rypel (red.)
  Istnieć w kulturze. Istnieć w kulturach

 • Magdalena Czachorowska
  Leksyka pism Bolesława Prusa. Studia zebrane

 • Tamara Graczykowska
  Słownictwo „Trybuny radzieckiej” wydawanej w Moskwie w latach 1927-1938

 • Teresz Maresz, Katarzyna Grysińska-Jarmuła (red.)
  Dobre i złe sąsiedztwa. Obce – nasze – inne. Tom 1. Bliscy i dalecy sąsiedzi

 • Katarzyna Grysińska-Jarmuła, Teresa Maresz (red.)
  Dobre i złe sąsiedztwa. Obce – nasze – inne. Tom 2. Sąsiedzi w historiografii, edukacji i kulturze

 • Jacek Woźny
  Archeologia Szubina na tle dziejów Pałuk i regionu kujawsko-pomorskiego

 • Dariusz Łukasiewicz, Ryszard Mordarski (red.)
  Racjonalność w myśleniu i działaniu. Filozofia Tadeusza Kotarbińskiego