ZAPOWIEDZI

Tytuły w przygotowaniu:

.

 • Hanna Liberska, Alina Malina, Dorota Suwalska-Barancewicz (red.)
  Wartości współczesnego człowieka – tradycja a nowoczesność
  .

 • Beata Morzyńska-Wrzosek, Marek Kurkiewicz, Ireneusz Szczukowski (red.)
  Tożsamość. Kultura. Nowoczesność. T. 3: Miejsce. Doświadczenie
  .

 • Łukasz Jureńczyk, Wojciech Trempała, Joanna Szczutkowska, Paulina Wenderlich (red.)
  Zjawiska migracji i uchodźstwa w kulturze i sztuce w XX i XXI wieku
  .

 • Lucyna Twerd
  Ekologia dziko żyjących pszczół (Apiformes) w warunkach oddziaływania przemysłu sodowego
  .

 • Jerzy Łacina, Duży słownik polsko-arabski, t. 1–2
  .

 • Teresa Pluskota, Słownik nazw miejscowych i ich wariantów od XVI do XVIII wieku. Województwo bełskie, ruskie, wołyńskie, podolskie i bracławskie
  .

 • Teresa Sołtysiak
  W sieci wróżb
  .

 • Aleksandra Norkowska
  Miasto w piśmiennictwie polskiego Oświecenia
  .

 • Halina Guzy-Steinke, Anna Rutkowska (red.)
  Praca socjalna w środowisku i dla środowiska. Wyzwania, działania, efekty
  .

 • Ewa Górecka
  Między zachwytem a cierpieniem. Twórczość Joanny Pollakówny wobec kultury i wiary
  .
  .