ZAPOWIEDZI

 • Henri Bergson, tłumaczenie Piotr Kostyło i Dorota Rybicka, redakcja naukowa Piotr Kostyło, Teksty Pedagogiczne, seria Biblioteka Myśli Pedagogicznej
 • Kazimierz Harłoziński, Maria Dombrowicz, Jacek Goszczyński, Hydrometeorologiczne uwarunkowania bezpieczeństwa regionu kujawsko-pomorskiego
 • Monika Gołembowska, Adolescencja a zachowania ryzykowne
 • Alina Kaszkur, Artur Laska, Innowacyjność w warunkach współczesnych miast
 • Artur Laska, Teoria polityki. Próba ujęcia integralnego
 • Hanna Liberska, Natalia Pilarska, Kim jest współczesny młody katolik? Wybrane aspekty obrazu psychologicznego
 • Katarzyna Lubiewska (red.), Przywiązanie: Związki intymne, osobowość oraz problematyka kliniczno-terapeutyczna
 • Zofia Sawaniewska-Mochowa (red.), Słownik gwary i kultury Kujaw. Tom 1, A-H
 • Ryszard Strzelecki, Ewa Górecka (red.), Wartości – Antropologia – Kultura w badaniach humanistycznych
 • Janusz Sytnik-Czetwertyński, Problem jedności
 • Justyna Żychlińska, Kobieta kultury łużyckiej w przestrzeni społecznej