ZAPOWIEDZI

Tytuły w przygotowaniu:

 

 • Hanna Liberska, Alina Malina, Dorota Suwalska-Barancewicz (red.)
  Wartości współczesnego człowieka – tradycja a nowoczesność
  .

 • Zdzisław Gębołyś (red.)
  Wokół „Katechizmu biblioteki” Paula Ladewiga
  .

 • Iwona Benenowska, Elżbieta Laskowska, Beata Morzyńska-Wrzosek (red.)
  Aksjologiczne aspekty komunikacji. Materiały z Forum Etyki Słowa
  .

 • Monika Opioła-Cegiełka, Beata Morzyńska-Wrzosek, Iwona Benenowska (red.)
  Pamięć – historia – kultura. Anatomia polityki historycznej, t. 1.
  .

 • Mirosław Gołuński
  Jerozolimskie piaski. Wyprawy krzyżowe w polskiej powieści historycznej
  .

 • Maciej Jabłoński
  Jakość życia mężczyzn z niepełnosprawnością intelektualną. Badanie w działaniu
  .

 • Tomasz Bojar-Fijałkowski (red.)
  Administrowanie i zarządzanie w sektorze publicznym. Teoria i praktyka
  .

 • Hanna Liberska (red.)
  Polskie Forum Psychologiczne tom 24 numer 1
  .

 • Roman Leppert (red.)
  Przegląd Pedagogiczny nr 1/2018
  .

 • Robert Mielhorski
  Od Mieczysława Jastruna do Jerzego Broszkiewicza, czyli pisarz i jego dzieło wobec uwarunkowań nowoczesności
  .

 • Ryszard Strzelecki
  /Homo ludens/ kultury współczesnej
  .

 • Małgorzata Święcicka
  Miasto i jego mieszkańcy. Język – obraz – stereotyp