ZAPOWIEDZI

Tytuły w przygotowaniu:

.

 • Hanna Liberska, Alina Malina, Dorota Suwalska-Barancewicz (red.)
  Wartości współczesnego człowieka – tradycja a nowoczesność
  .

 • Radosław Krajewski
  Preambuły aktów normatywnych. Znaczenie i zestawienie
  .

 • Iwona Benenowska, Elżbieta Laskowska, Beata Morzyńska-Wrzosek (red.)
  Aksjologiczne aspekty komunikacji. Materiały z Forum Etyki Słowa
  .

 • Agnieszka Kilińska-Pękacz
  Ochrona małoletnich przed alkoholem w polskim systemie prawnym
  .

 • Maciej Jabłoński
  Jakość życia mężczyzn z niepełnosprawnością intelektualną. Badanie w działaniu
  .

 • Robert Mielhorski
  Od Mieczysława Jastruna do Jerzego Broszkiewicza, czyli pisarz i jego dzieło wobec uwarunkowań nowoczesności
  .

 • Ryszard Strzelecki
  /Homo ludens/ kultury współczesnej
  .

 • Małgorzata Święcicka
  Miasto i jego mieszkańcy. Język – obraz – stereotyp
  .

 • Małgorzata Kowalczyk, Maciej Widawski
  The Dictionary of English Loanwords in Informal Polish
  .

 • Halina Guzy-Steinke, Anna Rutkowska (red.)
  Praca socjalna w środowisku i dla środowiska. Wyzwania, działania, efekty
  .

 • Ewa Górecka
  Między zachwytem a cierpieniem. Twórczość Joanny Pollakówny wobec kultury i wiary
  .

 • Tomasz Bojar-Fijałkowski
  Prawo sanitarne w systemie prawnej ochrony środowiska w Polsce
  .

 • Beata Skotnicka
  Przygotowanie szkoły wiejskiej do edukacji inkluzyjnej (na przykładzie szkół powiatu bydgoskiego)