ZAPOWIEDZI

Tytuły w przygotowaniu:

.

 • Hanna Liberska, Alina Malina, Dorota Suwalska-Barancewicz (red.)
  Wartości współczesnego człowieka – tradycja a nowoczesność
  .

 • Teresa Sołtysiak
  W sieci wróżb
  .

 • Aleksandra Norkowska
  Miasto w piśmiennictwie polskiego Oświecenia
  .

 • Maciej Jabłoński
  Jakość życia mężczyzn z niepełnosprawnością intelektualną. Badanie w działaniu
  .

 • Ryszard Strzelecki
  /Homo ludens/ kultury współczesnej
  .

 • Małgorzata Święcicka
  Miasto i jego mieszkańcy. Język – obraz – stereotyp
  .

 • Małgorzata Kowalczyk, Maciej Widawski
  The Dictionary of English Loanwords in Informal Polish
  .

 • Halina Guzy-Steinke, Anna Rutkowska (red.)
  Praca socjalna w środowisku i dla środowiska. Wyzwania, działania, efekty
  .

 • Ewa Górecka
  Między zachwytem a cierpieniem. Twórczość Joanny Pollakówny wobec kultury i wiary
  .

 • Beata Skotnicka
  Przygotowanie szkoły wiejskiej do edukacji inkluzyjnej (na przykładzie szkół powiatu bydgoskiego).
  .

 • Marek Kurkiewicz
  Dźwięki w słowach, słowa na tle dźwięków. O korelacjach akustyczno-tekstowych w literaturze i muzyce
  .

 • Przemysław Grzybowski
  Śmiech życia i śmierci. Od osobistych historii po edukację do pamięci o okupacji, gettach i obozach koncentracyjnych