ZAPOWIEDZI

.

 • Marek Zieliński (red.)
  Tabularium Historiae. Tom II 2017 rok
  .

 • Hanna Liberska, Alina Malina, Dorota Suwalska-Barancewicz (red.)
  Wartości współczesnego człowieka – tradycja a nowoczesność
  .

 • Piotr Zwierzchowski (red.)
  Źródła wizualne w badaniach nad historią kina polskiego
  .

 • Beata Morzyńska-Wrzosek, Daria Mazur (red.)
  Przestrzeń w kulturze współczesnej. Podziemia. Literatura. Tom 3
  .

 • Daria Mazur, Beata Morzyńska-Wrzosek (red.)
  Przestrzeń w kulturze współczesnej. Podziemia. Konteksty kulturowe, film. Tom 4
  .

 • Katarzyna Wodniak
  Beletrystyka w „Przyjaciółce” – bibliografia 1948-1989
  .

 • Jan Waskan
  Idea państwa narodowego w myśli politycznej Romana Rybarskiego
  .

 • Renata Tomaszewska-Lipiec
  Praca zawodowa – życie osobiste. Dysonans czy synergia?
  .