NAUKI HUMANISTYCZNE
poprzednie1 23 4 5 6 7 następne
zamów książkę
cena 8.20 zł
Anna Stempka
Autobiograficzne świadectwa lektury
Autorka w prezentowanej rozprawie odnosi się do interesującego zjawiska w literaturze polskiej, którego rozwój przypada na II połowę XX wieku i pierwszą dekadę XXI wieku; chodzi o literaturę autobiograficzną lub "biograficznie nacechowaną". Spośród wielu polskich autobiografii duchowych powstałych w tym okresie wybrane zostały trzy : obydwa tomy "Notatnika" Anny Kamieńskiej, "Szkice do oceanu" Zbigniewa Jankowskiego i "Pożądanie Wzgórz Wiekuistych" Zbigniewa Żakiewicza.
 Okładka książki
zamów książkę
cena 29.40 zł
Bernardeta Iwańska-Cieślik
Biblioteka kapituły katedralnej we Włocławku
Publikacja jest próbą przybliżenia dziejów biblioteki kapituły katedralnej we Włocławku od chwili powstania do 1950 roku, czyli do momentu przekazania jej zbiorów do Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w tymże mieści. W pracy zostały zarysowane dzieje i struktura kapituły katedralnej oraz stworzony przez nią księgozbiór.
 Okładka książki
zamów książkę
cena 8.80 zł
Małgorzata A. Basińska, Anna Ratajska (red.)
Current Issues of Psychosomatics. Theory and Practice
Książka w języku angielskim
 Okładka książki
zamów książkę
cena 8.80 zł
Hanna Liberska (red.)
Current psychosocial problems
Książka przedstawia ważne problemy na gruncie psychologii rozwoju człowieka, psychologii edukacyjnej oraz psychologii zdrowia i choroby. Czytelnik może znaleźć oryginalne rozwiązania intrygujących współczesnych zjawisk psychospołecznych z obszaru tak zwanej normy i patologii.
 Okładka książki
zamów książkę
cena 37.80 zł
Hanna Liberska (red.)
Current Psychosocial problems in traditional and novel approaches: effectiveness of functioning and life satisfaction: resources and limitations (volume 2)
Książka w języku angielskim;
 Okładka książki
poprzednie1 23 4 5 6 7 następne
nowości
cena 27.30 zł
cena 27.30 zł
cena 27.30 zł
cena 35.70 zł