NAUKI HUMANISTYCZNE
poprzednie1 23 4 5 6 7 następne
zamów książkę
cena 29.40 zł
Bernardeta Iwańska-Cieślik
Biblioteka kapituły katedralnej we Włocławku
Publikacja jest próbą przybliżenia dziejów biblioteki kapituły katedralnej we Włocławku od chwili powstania do 1950 roku, czyli do momentu przekazania jej zbiorów do Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w tymże mieści. W pracy zostały zarysowane dzieje i struktura kapituły katedralnej oraz stworzony przez nią księgozbiór.
 Okładka książki
zamów książkę
cena 33.60 zł
Monika Pelplińska - Narloch, Małgorzata Święcicka
Bydgoskie Studia nad Pragmatyką Językową 2015 nr 1. (Nie)grzeczność, interakcja, komunikacja.
Pierwszy tom uruchomionej serii Bydgoskie Studia nad Pragmatyką Językową - (Nie)grzeczność, interakcja, komunikacja stanowi głos polskich badaczy w szeroko dyskutowanej dzisiaj kwestii (nie)grzeczności. Prezentowany zbiór studiów, poświęcony zwłaszcza zagadnieniu (nie)grzeczności w perspektywie komunikacyjnej, w jej aspekcie językowym oraz pozajęzykowym, w rozmaitych językach oraz kulturach, ma służyć uzupełnieniu i wzbogaceniu prowadzonych badań w tym zakresie.
 Okładka książki
zamów książkę
cena 8.80 zł
Małgorzata A. Basińska, Anna Ratajska (red.)
Current Issues of Psychosomatics. Theory and Practice
Książka w języku angielskim
 Okładka książki
zamów książkę
cena 8.80 zł
Hanna Liberska (red.)
Current psychosocial problems
Książka przedstawia ważne problemy na gruncie psychologii rozwoju człowieka, psychologii edukacyjnej oraz psychologii zdrowia i choroby. Czytelnik może znaleźć oryginalne rozwiązania intrygujących współczesnych zjawisk psychospołecznych z obszaru tak zwanej normy i patologii.
 Okładka książki
zamów książkę
cena 37.80 zł
Hanna Liberska (red.)
Current Psychosocial problems in traditional and novel approaches: effectiveness of functioning and life satisfaction: resources and limitations (volume 2)
Książka w języku angielskim;
 Okładka książki
poprzednie1 23 4 5 6 7 następne
nowości
cena 29.40 zł
cena 14.70 zł
cena 0.00 zł
cena 27.30 zł