NAUKI HUMANISTYCZNE
poprzednie1 23 4 5 6 7 następne
zamów książkę
cena 37.80 zł
Jacek Maciejewski
Adventus episcopi. Pozaliturgiczne aspekty inauguracji władzy biskupiej w Polsce średniowiecznej na tle europejskim
NAKŁAD CHWILOWO WYCZERPANY
Publikacja dotyczy rytuału związanego z inauguracją władzy, który średniowiecze odziedziczyło po czasach antycznych. Książka przedstawia antyczną genezę rytuału oraz jego recepcję, rozwój i cechy charakterystyczne w okresie średniowiecza, na wybranych przykładach z całej Europy. Praca dla naukowców, nauczycieli, studentów i  zainteresowanych historią społeczną i  kulturową.
 Okładka książki
zamów książkę
cena 29.40 zł
Anna Stempka
Autobiograficzne świadectwa lektury
Autorka w prezentowanej rozprawie odnosi się do interesującego zjawiska w literaturze polskiej, którego rozwój przypada na II połowę XX wieku i pierwszą dekadę XXI wieku; chodzi o literaturę autobiograficzną lub "biograficznie nacechowaną". Spośród wielu polskich autobiografii duchowych powstałych w tym okresie wybrane zostały trzy : obydwa tomy "Notatnika" Anny Kamieńskiej, "Szkice do oceanu" Zbigniewa Jankowskiego i "Pożądanie Wzgórz Wiekuistych" Zbigniewa Żakiewicza.
 Okładka książki
zamów książkę
cena 9.45 zł
Izabela Plieth-Kalinowska
Bezpieczeństwo społeczne dziecka niepełnosprawnego z dysfunkcją narządu ruchu
W książce znalazły się propozycje różnorodnych rozwiązań, jakie można zastosować dla polepszenia funkcjonowania dzieci niepełnosprawnych ruchowo. To zbiór praktycznych pomysłów, które mogą stać się nieocenioną pomocą dla nauczycieli, pedagogów i rodziców. Zawarte tu sugestie skłaniają do wprowadzania nowatorskich pomysłów pracy z dziećmi z dysfunkcjami, by ułatwiać im działania w świecie.
 Okładka książki
zamów książkę
cena 29.40 zł
Bernardeta Iwańska-Cieślik
Biblioteka kapituły katedralnej we Włocławku
Publikacja jest próbą przybliżenia dziejów biblioteki kapituły katedralnej we Włocławku od chwili powstania do 1950 roku, czyli do momentu przekazania jej zbiorów do Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w tymże mieści. W pracy zostały zarysowane dzieje i struktura kapituły katedralnej oraz stworzony przez nią księgozbiór.
 Okładka książki
zamów książkę
cena 29.40 zł
Małgorzata A. Basińska, Anna Ratajska (red.)
Current Issues of Psychosomatics. Theory and Practice
Książka w języku angielskim
 Okładka książki
poprzednie1 23 4 5 6 7 następne
nowości
cena 31.50 zł
cena 23.10 zł
cena 31.50 zł
cena 21.00 zł